Trond Brevik Rådgivningstjenester AS
Trond Brevik Rådgivningstjenester AS (TBR) leverer kompetanse innenfor risikostyring, råvarehandel og finans. Hovedvekten av kundene er tilknyttet energibransjen.

Vi opererer fra Bekkestua ved Oslo og leverer rådgivning og konsulent-tjenester ved bruk av egne ansatte og gjennom samarbeid med andre fagmiljøer. Egne rådgivere er per i dag Trond Brevik og Jan-Tore Christiansen. TBR har drevet denne type virksomhet siden 2003.

Nyheter

Jan-Tore Christiansen bytter jobb
(01.sep.17) Jan-Tore Christiansen begynner i ny jobb som analytiker i Sparebank 1 Markets. Jan-Tore har vært en veldig god bidragsyter i flere av våre prosjekter de siste årene. Vi ønsker ham alt godt videre på veien!

Fortsatt bistand til konsernrevisjonen i BKK
(01.aug.17) BKKs konsernrevisjonen har tegnet en ny rammeavtale om bistand som fagressurs. Aktuelle fagfelt for bistand er blant annet områder som risikostyring, økonomistyring, investerings- og lønnsomhetsanalyser, samt fysisk og finansielt kraftmarked.

Videreføring av rammeavtale med Statkraft
(01.feb.17) Statkrafts Corporate Audit (Konsernrevisjon) har utøvd opsjon på videreføring av rammeavtalen der Trond Brevik Rådgivningstjenester AS leverer tjenester til konsernrevisjonens arbeid både i Statkraft og Skagerak.

Fornyet avtale med BKK
(10.okt.16) BKK har fornyet rammeavtalen om bistand til BKKs internrevisjon. Trond Brevik Rådgivningstjenester AS leverer kompetanse innenfor hele risikostyrings-spekteret, men særlig i forhold til håndteringen av energi- og finansmarkeder.

Evaluering av vedlikehold i nettselskap
(9.des.14) I samarbeid med Per Schjølberg fra NTNU har Trond Brevik evaluert vedlikeholdsfunksjonen hos et stort norsk nettselskap. Vedlikehold er et svært viktig risikostyringstiltak. Nøkkelen til et optimalt vedlikehold er å ha analysemetoder der man vurderer risiko, kostnader og potensielt inntektstap.

Foredrag for Deloittes bransjegruppe Energi
(18.sep.14) Trond Brevik holdt i dag foredrag for Deloittes nasjonale bransjegruppe for energibransjen. Temaet var risikostyring i kraftbransjen. Foredraget omhandlet hele spekteret av risikostyringsaktiviteter i et kraftselskap, innenfor måldimensjonene personsikkerhet (HMS), ytre miljø og økonomisk verdi. Blant temaene var risikokartlegginger på ulike nivåer, styring av finansiell markedsrisiko i en konsernportefølje, håndtering av operasjonell risiko innen finansiell handel og internrevisjon.

Fagressurs til BKKs internrevisjon
(30. apr.14) Trond Brevik Rådgivningstjenester AS har inngått en langsiktig rammeavtale om å bistå internrevisjonen i energikonsernet BKK. I sine revisjonsprosjekter ønsker BKK å trekke inn fagkompetanse på aktuelle områder. TBR er særlig aktuelle med fagressurser innenfor krafthandel og finans, samt ulike deler av det brede fagfeltet risikostyring.

Risikovurdering hydrogenstrategi Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune

(9. mar.14) I forbindelse med at utarbeidelsen av en strategi for innfasing av hydrogendrevne kjøretøyer i Akershus og Oslo, har TBR gjennomført en risikoanalyse. Hensikten med risikoanalysen har vært både å gi beslutningstagerne bedre innsikt i usikkerhetsfaktorer og utfallsrom, samt å legge til rette for å tilpasse strategien slik at man øker sannsynligheten for å lykkes.

Rammeavtale med Statkrafts konsernrevisjon
(28.jan.14) TBR signerte i dag en rammeavtale om bistand til Statkrafts konsernrevisjon. TBR bistår som fagressurs særlig innenfor områdene risikostyring og krafthandel. Avtalen har en varighet på tre år, med opsjoner på ytterligere tre år.

Avtale med Drammen Kommune
(23.des.13) TBR har inngått avtale med Drammen Kommune om bistand til oppfølging av eierskapet i Energiselskapet Buskerud AS.

Sellihca prekvalifisering

(15.nov.13) Trond Brevik Rådgivningstjenester AS er nå prekvalifisert som tilbyder i Sellihca, et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen.

Trond Brevik Rådgivningstjenester 10 år
(01.nov. 13) Trond Brevik Rådgivningstjenester startet virksomheten 1. november 2003 og har i dag rundet 10 år. Trond Brevik har levert tjenester på egenhånd og sammen med samarbeidende fagmiljøer. I dag er også Ole Ådland, siviløkonomi UMB, med på laget. Kundene er stort sett knyttet til energibransjen. -At vi har hatt jevn og god etterspørsel i så lang tid vitner om at vi har levert verdi til våre kunder, sier Trond Brevik, som legger til : Vi skal fortsatt vil fokusere kun på det vi kan aller best: risikostyring, råvarer, energihandel og finans.

Sponsor Fossum Challenge - folke-o-løp fra Skytterkollen
(10. okt. 13) Også i år er Trond Brevik Rådgivningstjenester AS sponsor for o-løpet Fossum Challenge, tidligere kjent som Fossumgampen. Løpet arrangeres av Fossum IF og har fått stor oppmerksomhet både blant bredde og topper, og det stiller landslagsløpere til start både i dame- og herreklassen. Løpet går lørdag 12. oktober og er åpent for alle.

Evaluering av anskaffelser - samarbeid med Yardstick AS
(01. okt. 13) Trond Brevik Rådgivningstjenester skal i samarbeid med innkjøpsfagmiljøet Yardstick AS gjennomføre en uavhengig evaluering av anskaffelsesområdet hos BKK. Evalueringen er et ledd i energiselskapet BKKs internrevisjon. Internrevisjon er et viktig element i en virksomhets risikostyring.

Foredragsholder Moderne Vedlikehold Trondheim 10-11 jan 2013
(31. des. 12) Trond Brevik er foredragsholder på konferansen Moderne Vedlikehold som er en del av NTNUs kursdager i Trondheim. Foredraget vil fokusere på hvordan vedlikeholdet hos en vannkraftprodusent er et viktig risikostyringstiltak, og hvordan en internrevisjonsfunksjon kan kvalitetssikre vedlikeholdsarbeidet.

Samarbeid med Per Schjølberg (NTNU/SINTEF)
(28. des. 12) Per Schjølberg fra NTNU/SINTEF har i samarbeid med Trond Brevik gjort en vurdering av vedlikeholdsfunksjonen hos en norsk vannkraftprodusent.
Per Schjølberg er leder for Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU, med ansvar for fagområdene vedlikehold og sikkerhet. Han er også aktivt med i norske og internasjonale fagfora og benyttes mye som foredragsholder. Trond Brevik og Per Schjølberg har tidligere arbeidet sammen i utførelsen av internrevisjonsoppdrag innenfor vedlikeholdsområdet.

Trond Brevik Rådgivningstjentester AS støtter O-sporten
(20. okt. 12) TBR støtter aktivitene til o-gruppa i Fossum IF. Firmaet har i 2012 bidratt på flere områder:
-Sponsor for Fossums NM-arrangement i sprint og stafett
-Premiesponsor folke-o-løpet Fossumgampen Challenge
-Sponsor for Fossums spurt-trøye
Orientering er en svært positiv idrett som stiller krav både til intellekt og fysikk.

Ole Ådland hjelper Akershus Energi
(01. jun. 12) Ole Ådland, siv øk fra UMB, er utleid fra TBR som vikar i Krafthandelsavdelingen hos Akershus Energi.