Onsdag 15/08/18

Nytt kontor på Bekkestua

Administrator

Brevik Risk Management er nå på plass i nytt kontor sentralt på Bekkestua.

les mer
Fredag 19/01/18

Ny avtale med Statkrafts konsernrevisjon

Administrator

Statkrafts konsernrevisjon forlenger sin avtale om bistand fra Trond Brevik Rådgivningstjenester AS.

les mer
Fredag 01/09/17

Jan-Tore Christiansen bytter jobb

Administrator

Jan-Tore Christiansen begynner i ny jobb som analytiker i Sparebank 1 Markets. Jan-Tore har vært en veldig god bidragsyter i flere av våre prosjekter de siste årene. Vi ønsker ham alt godt videre på veien!

les mer
Tirsdag 01/08/17

Fortsatt bistand til konsernrevisjonen i BKK

Administrator

BKKs konsernrevisjonen har tegnet en ny rammeavtale om bistand som fagressurs. Aktuelle fagfelt for bistand er blant annet områder som risikostyring, økonomistyring, investerings- og lønnsomhetsanalyser, samt fysisk og finansielt kraftmarked.

les mer
Onsdag 01/02/17

Videreføring av rammeavtale med Statkraft

Administrator

Statkrafts Corporate Audit (Konsernrevisjon) har utøvd opsjon på videreføring av rammeavtalen der Trond Brevik Rådgivningstjenester AS leverer tjenester til konsernrevisjonens arbeid både i Statkraft og Skagerak.

les mer
Mandag 10/10/16

Fornyet avtale med BKK

Administrator

BKK har fornyet rammeavtalen om bistand til BKKs internrevisjon. Trond Brevik Rådgivningstjenester AS leverer kompetanse innenfor hele risikostyrings-spekteret, men særlig i forhold til håndteringen av energi- og finansmarkeder.
 

les mer
Tirsdag 09/12/14

Evaluering av vedlikehold i nettselskap

Administrator

I samarbeid med Per Schjølberg fra NTNU har Trond Brevik evaluert vedlikeholdsfunksjonen hos et stort norsk nettselskap. Vedlikehold er et svært viktig risikostyringstiltak. Nøkkelen til et optimalt vedlikehold er å ha analysemetoder der man vurderer risiko, kostnader og potensielt ...

les mer
Torsdag 18/09/14

Foredrag for Deloittes bransjegruppe Energi

Administrator

Trond Brevik holdt i dag foredrag for Deloittes nasjonale bransjegruppe for energibransjen. Temaet var risikostyring i kraftbransjen. Foredraget omhandlet hele spekteret av risikostyringsaktiviteter i et kraftselskap, innenfor måldimensjonene personsikkerhet (HMS), ytre miljø og økonomisk verdi. ...

les mer
Onsdag 30/04/14

Fagressurs til BKKs internrevisjon

Administrator

Trond Brevik Rådgivningstjenester AS har inngått en langsiktig rammeavtale om å bistå internrevisjonen i energikonsernet BKK. I sine revisjonsprosjekter ønsker BKK å trekke inn fagkompetanse på aktuelle områder. TBR er særlig aktuelle med fagressurser innenfor ...

les mer
Søndag 09/03/14

Risikovurdering hydrogenstrategi Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune

Administrator

I forbindelse med at utarbeidelsen av en strategi for innfasing av hydrogendrevne kjøretøyer i Akershus og Oslo, har TBR gjennomført en risikoanalyse. Hensikten med risikoanalysen har vært både å gi beslutningstagerne bedre innsikt i usikkerhetsfaktorer og utfallsrom, samt ...

les mer
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY