Trond Brevik

Trond Brevik (født 1966) er siviløkonom fra NHH/UCLA i 1991 og er eier (partner) og daglig leder i Brevik Risk Management AS. Trond Brevik arbeidet i oljebransjen fra 1992 til 2000, fire år med oljehandel og risikostyring samt fire år som ansvarlig for økonomisk analyse. Han har siden 2000 arbeidet som forretningsrådgiver med hovedfokus på risikostyring i energibransjen. Han var fra 2000 ansatt i Arthur Andersen, senere Ernst&Young, men har arbeidet for egen virksomhet siden 2003.

Trond Breviks oppdrag som konsulent er i disse hovedkategorier:

 

  • Prosjektleder for frittstående utrednings- og analyseprosjekter hos kraftselskaper (for eksempel strategi for handel og sikring, risikoanalyse, prosess- og organisasjonsutvikling)
  • Uavhengige evalueringer, ofte i regi av internrevisjonsavdelinger (typisk «internrevisjonsprosjekter»)
  • Innleie over lengre tidsrom som operativt ansvarlig innenfor risikostyringsfunksjonen hos energiselskaper (fungering som «Risk Manager» eller «Risk Controller»)

 

Telefon: +47 975 43 057 Kontakt Trond på e-post

 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY